Home
Posted under: CCS Club Corvette Sweden, Pacific Ocean Tour 2011, Trips on September 8th, 2011 by pabo, no comments

(message in english further down)

Då var det dags, dags att påbörja resan till andra sidan Atlanten. Personligen har jag sett fram emot denna road tour lite extra, då jag tyvärr var tvungen att avbryta mitt deltagande förra gången det begav sig med road tour längs klassiska Route 66.

Denna gång är det Highway 101 och Highway 1 som gäller. För den som ännu inte är bevandrad i det amerikanska vägnätet så kan jag berätta att det handlar om kustvägen längs Stilla havet på USAs västra ände. Vi kommer att bila söderut från Seattle vid den Kanadensiska gränsen hela vägen ner till San Diego vid den Mexikanska gränsen, en resa på knappa 400 mil.

I dag, dag 1, har det handlat om att flygledes ta sig till andra sidan Atlanten, samt tvärs över USA. Dock har vi inte flugit över just Atlanten, istället vi har från Arlanda flugit över Norska havet, Grönland samt Kanada i riktning Seattle via en mellanlandning i Reikyavik på Island. En flygrutt man skulle kunna tro kunde ta en himla massa tid, men vet ni vad… Hela denna resa har vi flaxat på bara knappt 4 timmar. Det ni! I gruppen går det dock rykten om att när vi ska flyga åt andra hållet så kommer det att ta långt mer tid, det är visst uppförsbacke på hemresan.

Resan har gått bra och efter att ha hämtat ut våra hyrbilar, har vi nu kommit fram till hotellet i Seattle. Väl installerad på hotellet gav vi oss av på en liten tur för att hitta en middagsbit. Detta blev dock middag nummer två för dagen, då vi nu har en tidsförskjutning på 9 timmar. Att så tidigt som möjligt börja äta på “normala” tider för destinationen är tydligen ett väl beprövat trick för att minska jet-lag.

Vill du ha en påminnelse i form av ett mail när något nytt inlägg dyker upp här, så kan du gå in under “subscribe” i menyn ovan och lämna din e-postadress. Då kommer det automatiskt skickas ett mail till dig när jag lagt upp nästa dags story.

Klicka på bilden nedan för att komma åt bildspelet. Sedan kan du använda vänster- respektive högerpilarna på ditt tangentbord för att bläddra mellan bilderna. (alternativt kan man klicka på vänster respektive höger halva av bilden för att “bläddra”).

Är du facebookanvändare får du gärna lämna en kommentar nedan…

So the time is finally here, the time to start the trip to the other side of the Atlantic Ocean. Personally I’ve been looking forward to this trip for a long time since I had to cancel my participation in the Route 66 Tour two years ago.

This time it’s all about Highway 101 and Highway 1. For the one who is not yet familiar with the road network of the US, I can tell you that we’re talking about the coastal road by the Pacific Ocean. We will travel by car from Seattle by the Canadian border to San Diego by the Mexican border. A trip for about 4000 km.

Today, day 1, It has mainly been about getting ourselves over the Atlantic and the USA. Actually we haven’t been flying over the Atlantic, we’ve been flying over the Norwegian Sea, Greenland and Canada in the direction Seattle via a stopover in Reikyavik, Iceland. This is a flight that one might imagine to take a lot of time, but you know what… This whole trip took just about 4 hours. Isn’t that something! Though, in the group there is some rumors that the trip home will take a whole lot of more hours, I don’t know, but maybe it’s uphill on the way home.

Today’s travelling has gone good and after picking up our rental cars, we’ve now arrived at the hotel in Seattle. When settled in we went out to find our second dinner, this since we were given 9 more hours to spend. Some say that as soon as possible start to eat on the “normal” times in the destination is a key to less jet-lag.

If you’d like a reminder when a new post is put up here, you can use the subscribe function in the menu, then a mail will be sent to you on updates.

Click on the image bellow to access the picture slideshow. While viewing you can use your left and right keys on your keyboard to navigate between the pictures. (alt. one can click on the left and right side of the pictures to move through the pictures).

If you’re a facebook user you could also leave a comment.

Pacific Ocean Tour 2011

Leave a Reply